دوشنبه, 28 مرداد 1398


        یکی از مراجع تقلید شیعه گفت: کیفیت مهمتر از کمیت است بر این اساس در انتشارات کل کشور نظارت دقیق صورت   ...

        شیخ حسین انصاریان گفت: وقتی مردم دین را بشناسند و بفهمند که مجموعه حق و حقیقت است به دین علاقه‌مند و   ...

        غلامحسین ابراهیمی دینانی در برنامه معرفت گفت: علم حضوری را نمی توان تصور کرد، زیرا به مجرد این که عل   ...

        رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد با بیان این‌که حضور امام سبب جهدزدایی و ظلم‌زدایی در جامعه می‌شود، گف   ...