چهارشنبه, 04 بهمن 1396


        شیخ حسین انصاریان گفت: وقتی مردم دین را بشناسند و بفهمند که مجموعه حق و حقیقت است به دین علاقه‌مند و   ...

        غلامحسین ابراهیمی دینانی در برنامه معرفت گفت: علم حضوری را نمی توان تصور کرد، زیرا به مجرد این که عل   ...

        رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد با بیان این‌که حضور امام سبب جهدزدایی و ظلم‌زدایی در جامعه می‌شود، گف   ...

        یک استاد حوزه و دانشگاه گفت: دیندار واقعی، از لذت عمیق و ماندگار بهره می‌برد، حتی روانشناسان نیز معت   ...