امکان پخش آیه های قرآن با 11 قاری (عبدالباسط ، منشاوی ، خلیل الحصری ، پرهیزگار ، شاطری ، سدیس ، سعد الغامدی ، معیقری ، رافعی ، ایوب ، طبلاوی) به صورت آیه به آیه
امکان پخش ترجمه آیات قرآن به صورت گویا و صوتی ( مکارم شیرازی و فولادوند)
امکان انتخاب دامنه تلاوت برای پخش قاری و ترجمه گویا
امکان انتخاب آیه به صورت لمسی و ورود شماره آیه به صورت دستی
امکان پخش آیات قرآن به صورت 2 قاری به صورت همزمان
امکان وقفه پخش بین هر آیه
امکان انتخاب نحوه پخش( فقط صوت آیات ، فقط ترجمه گویا ، هردو باهم)
امکان انتخاب ترجمه نوشتاری از 9 مترجم سرشناس(الهی قمشه‌ای ، انصاریان ، آیتی ، خرمدل ، صادقی تهرانی ، فولادوند ، مجتهدی ، معزی ، مکارم شیرازی)
امکان مشاهده تفسیر نور و نمونه
امکان مشاهده متن قرآن به تنهایی
امکان بزرگنمایی وکوچک نمایی متن قرآن و ترجمه
امکان انتخاب دو قاری حنیف و خیاط
امکان پخش سوره های قرآن به صورت سوره به سوره
امکان انتخاب ترجمه نوشتاری از 9 مترجم سرشناس(الهی قمشه‌ای ، انصاریان ، آیتی ، خرمدل ، صادقی تهرانی ، فولادوند ، مجتهدی ، معزی ، مکارم شیرازی)
امکان مشاهده متن قرآن به تنهایی
امکان بزرگنمایی وکوچک نمایی متن قرآن و ترجمه
امکان پخش آیات قرآن با قاریان (عبدالباسط و حصری)
امکان مشاهده صفحات قرآن با تکنولوژی TouchTwoFinger
امکان دریافت تمامی صفحات و قاریان به صورت مجزا
امکان مشاهده صفحات قرآن با استفاده از تکنولوژی Render New Moon Android
امکان دریافت قرائت مجلسی از قاریان (عبدالباسط ، سعید مسلم ، مصطفی اسماعیل ، صدیق منشاوی ، رفعت ، عمران ، طنطاوی ، کامل یوسف ، شعشائی ، نقشبندی ، عکاشه ، ابوزید ، بدرحسین ، سید سعید ، شحات انور ، عبدالعال ، غلوش ، محمد البناء ، منصوری ، محمود شحات ، صیاد)
امکان پخش آموزش تصویری از دروس ( مخارج حروف ، استعلاء و استفال ، قلقه ، همزه وصل ، احکام نون ساکن ، انواع ادغام ، احکام لام لفظه و الجلاله ، احکام مد)
امکان کنترل پخش تصاویر
امکان آموزش تصویری یازده درس
امکان کنترل پخش تصاویر
امکان آموزش توسط 4 قاری(عبدالباسط ، منشاوی ، مصطفی اسماعیل و شهات)
امکان کنترل پخش تصاویر
امکان آموزش نغمات قرآنی در (بیات ، حجاز ، سه گاه ، رست ، ماهور ، نهاوند )
امکان کنترل پخش تصاویر
مشاهده بخش های ( سوره هایی از قرآن ، ادعیه ، اعمال ، زیارات ، ملحقات ، باقیات الصالحات)
امکان اضافه به فهرست شخصی
امکان علامت گذاشتن از موقعیت دلخواه
امکان مشاهده ترجمه و عربی
امکان انتخاب حالت شب و روز
امکان بزرگنمایی و کوچک نمایی متن عربی و ترجمه
امکان حرکت به صورت اتوماتیک برای سهولت در امر مطالعه مخاطبین
امکان پخش آیه های قرآن با 11 قاری (عبدالباسط ، منشاوی ، خلیل الحصری ، پرهیزگار ، شاطری ، سدیس ، سعد الغامدی ، معیقری ، رافعی ، ایوب ، طبلاوی) به صورت آیه به آیه
امکان پخش ترجمه آیات قرآن به صورت گویا و صوتی ( مکارم شیرازی و فولادوند)
امکان انتخاب دامنه تلاوت برای پخش قاری و ترجمه گویا
امکان انتخاب آیه به صورت لمسی و ورود شماره آیه به صورت دستی
امکان پخش آیات قرآن به صورت 2 قاری به صورت همزمان
امکان وقفه پخش بین هر آیه
امکان انتخاب نحوه پخش( فقط صوت آیات ، فقط ترجمه گویا ، هردو باهم)
امکان انتخاب ترجمه نوشتاری از 9 مترجم سرشناس(الهی قمشه‌ای ، انصاریان ، آیتی ، خرمدل ، صادقی تهرانی ، فولادوند ، مجتهدی ، معزی ، مکارم شیرازی)
امکان مشاهده تفسیر نور و نمونه
امکان مشاهده متن قرآن به تنهایی
امکان بزرگنمایی وکوچک نمایی متن قرآن و ترجمه
امکان انتخاب دو قاری حنیف و خیاط
امکان پخش سوره های قرآن به صورت سوره به سوره
امکان انتخاب ترجمه نوشتاری از 9 مترجم سرشناس(الهی قمشه‌ای ، انصاریان ، آیتی ، خرمدل ، صادقی تهرانی ، فولادوند ، مجتهدی ، معزی ، مکارم شیرازی)
امکان مشاهده متن قرآن به تنهایی
امکان بزرگنمایی وکوچک نمایی متن قرآن و ترجمه
امکان پخش آیات قرآن با قاریان (عبدالباسط و حصری)
امکان مشاهده صفحات قرآن با تکنولوژی TouchTwoFinger
امکان دریافت تمامی صفحات و قاریان به صورت مجزا
امکان مشاهده صفحات قرآن با استفاده از تکنولوژی Render New Moon Android
امکان دریافت قرائت مجلسی از قاریان (عبدالباسط ، سعید مسلم ، مصطفی اسماعیل ، صدیق منشاوی ، رفعت ، عمران ، طنطاوی ، کامل یوسف ، شعشائی ، نقشبندی ، عکاشه ، ابوزید ، بدرحسین ، سید سعید ، شحات انور ، عبدالعال ، غلوش ، محمد البناء ، منصوری ، محمود شحات ، صیاد)
امکان پخش آموزش تصویری از دروس ( مخارج حروف ، استعلاء و استفال ، قلقه ، همزه وصل ، احکام نون ساکن ، انواع ادغام ، احکام لام لفظه و الجلاله ، احکام مد)
امکان کنترل پخش تصاویر
امکان آموزش تصویری یازده درس
امکان کنترل پخش تصاویر
امکان آموزش توسط 4 قاری(عبدالباسط ، منشاوی ، مصطفی اسماعیل و شهات)
امکان کنترل پخش تصاویر
امکان آموزش نغمات قرآنی در (بیات ، حجاز ، سه گاه ، رست ، ماهور ، نهاوند )
امکان کنترل پخش تصاویر
مشاهده بخش های ( سوره هایی از قرآن ، ادعیه ، اعمال ، زیارات ، ملحقات ، باقیات الصالحات)
امکان اضافه به فهرست شخصی
امکان علامت گذاشتن از موقعیت دلخواه
امکان مشاهده ترجمه و عربی
امکان انتخاب حالت شب و روز
امکان بزرگنمایی و کوچک نمایی متن عربی و ترجمه
امکان حرکت به صورت اتوماتیک برای سهولت در امر مطالعه مخاطبین